สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘write แผ่น’

:: เทคนิค การ write file แบบต่าง ๆ ::

โดยแบ่งเป็นการเขียน VCD | DVD | Image File นะครับ งั้นขอเริ่มเลยนะครับ

เริ่มจาก VCD
โดยทั่วไปประเภทของงานที่เรานิยม write กันจะมีแค่ data video audio ครับ

การ write data cd
งานที่เรานิยม write แบบ data cd เช่น รูปภาพ งานเอกสารต่าง ๆ และ video+audio บางส่วนครับ
การ write data cd ก็ให้เลือกที่ write data cd แล้วเลือก ไฟล์ที่ต้องการ แล้ว burn ได้เลยครับ

การ audio cd
การทำ audio cd คือการทำแผ่นเพลงที่สามารถในเครื่องเล่น cd ได้นะครับ
การ audio cd ก็ให้เลือกที่ write audio cd แล้วเลือก ไฟล์เพลงที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ในรูป .wav | .mp3 nero จะทำการแปลงให้เองครับ
ข้อควรระวังคือพยายามอย่าเลือกให้เกินขีดสีเหลืองครับ เพราะอาจทำให้เพลงไม่ครบทั้งเพลงครับ

แล้ว burn ได้เลยครับ

การ video cd
การทำ video cd คือการเขียนแผ่นหนัง karaoke mv ให้เล่นบนเครื่องเล่น cd ได้ครับ
การ video cd ก็ให้เลือกที่ write video cd แล้วเลือก ไฟล์หนังที่ต้องการไม่ว่าจะอยู่ในรูป .dat | .mpg | .mpeg nero จะทำการแปลง file ของเราให้เป็น . dat เองครับ ดังนั้นถ้าไฟล์เป็น .dat อยู่แล้วสามารถ burn ได้ทันทีครับ

มีต่อนะคลิก…Read

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud