สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘ubuntu’

การติดตั้ง wireless 11n Ubuntu

>tar zxvf rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz
>cd rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625
>make
>./clean
ตามด้วย

>sudo insmod 8712u.ko
เพิ่มข้อความที่ไฟล์ /etc/rc.local ดังนี้

insmod /lib/firmware/8712u.ko &

exit 0
************** ถ้าไม่ได้ลองวิธีต่อไป ***************
 (เพิ่มเติม…)

วิธีแก้เมื่อ Ubuntu ไม่รู้จัก Aircard

ALT-F2

sudo service network-manager restart

RUN

*******************************

usb aircard หลาย ๆ รุ่น จะถูกมองเห็นเป็น CD เมื่อเสียบในเครื่อง ก่อนที่จะเริ่มใช้งานให้สั่ง eject เสียก่อนครับ ด้วย

sudo eject /dev/scd1

หากมี drive CD อยู่ ให้ใช้ scd1 หากไม่มีก็เป็น scd0

แล้ว Ubuntu ก็จะมอง air card เห็น

********************************************************

ติดตั้ง Novatel Ovation MC760

 • เริ่มด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/wvdial.conf
  sudo gedit /etc/wvdial.conf
 • เพิ่มข้อความเข้าไป
  [Dialer Defaults]
  Init1 = ATZ
  Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
  Modem Type = Analog Modem
  Phone = #777
  ISDN = 0
  Modem = /dev/ttyUSB0
  Baud = 9600
  
  Username = evdo@catevdo.com
  Password = cdmacat
  
  Stupid Mode = 1
  New PPPD = yes
  
  [novatel]
  Modem = /dev/ttyUSB0
  Baud = 115200
  SetVolume = 0
  Dial Command = ATDT
  Init1 = ATZ
  Init3 = ATM0
  FlowControl = CRTSCTS
  
  [Dialer nova]
  Username = evdo@catevdo.com
  Password = cdmacat
  Phone = #777
  Stupid Mode = 1
  Init1 = ATZ
  Inherits = novatel
 • วิธีการต่อเน็ต
  sudo eject /dev/scd1
  sudo wvdial nova

ทริกนิดหนึ่ง คือ หลังจากเสียบ Novatel Ovation MC760 เข้าไปใน USB port แล้ว Ubuntu จะมอง Novatel Ovation MC760 เห็นเป็น CD-ROM ซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นเป็น USB device จึงต้องทำการ eject ออกเสียก่อน ด้วยคำสั่ง sudo eject /dev/scd1 หรือหากมี icon ของ Novatel Ovation MC760 โชว์อยู่บน desktop ก็สามารถคลิกขวาบน icon แล้วสั่ง eject เลยก็ได้เหมือนกัน

***********************************************

SPECT

 • CDMA 1X EVDO Rev.A USB Stick
 • CAT CDMA Network
  • username=evdo@3g.catevdo.com
  • password=cdmacat
  • Dial=#777

Picture

Detail

ทดสอบบน Ubuntu 9.04

  • เมื่อเสียบครั้งแรกจะเห็นแค่เป็น USB Storage ไม่เป็น Device ที่เป็น Modem
 • วิธีตั้งค่าให้ใช้งานได้
  • ใช้คำสั่ง lsusb ตรวจสอบ device จะได้ดังนี้
Device 002: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • ต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์มาสองไฟล์ โดยเข้าไป download ได้จาก
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb-modeswitch-1.1.2.tar.bz2
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb-modeswitch-data-20100418.tar.bz2
หรือdownload จาก mirror 
http://ftp.opentle.org/people/taz/hcl/usb-modeswitch/usb-modeswitch-1.1.2.tar.bz2
http://ftp.opentle.org/people/taz/hcl/usb-modeswitch/usb-modeswitch-data-20100418.tar.bz2
  • เมื่อได้แฟ้มข้อมูลทั้ง 2 มาแล้วติดตั้งดังนี้
sudo apt-get install libusb-dev
tar xvfj usb-modeswitch-data-20100418.tar.bz2
cd usb-modeswitch-data-20100418
sudo make install
cd ..
tar xvfj usb-modeswitch-1.1.2.tar.bz2
cd usb-modeswitch-1.1.2
sudo make install
sudo cp usb_modeswitch.setup /etc
  • เข้าไปแก้ไขที่ /etc/usb_modeswitch.setup เขียนเพิ่มที่ท้าย file ดังนี้
 DefaultVendor= 0x12d1
 DefaultProduct= 0x1446

 TargetVendor=  0x12d1
 TargetProduct= 0x1001

 MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"

 CheckSuccess=5
  • จากนั้นใช้คำสั่ง
sudo usb_modeswitch
  • เมื่อ lsusb จะเห็น device ที่เปลี่ยนไปดังนี้
Bus 003 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem
  • เมื่อเห็น device เป็น modem แล้วก็สามารถใช้ตัวจัดการ Network ของ Ubuntu หมุนโมเดมได้เลย
  • ในการทดสอบเห็น Device และลองหมุน Modem แต่ไม่สามารถต่อ Network ได้เพราะไม่มีสัญญาณ CAT CDMA ในกรุงเทพ
  • เมื่อconfigไปแล้วถ้ามีการ Boot เครื่องใหม่ไม่จำเป็นต้อง config ซ้ำเชื่อมต่อ USB แล้วใช้งานได้เลย

ทดสอบบน Ubuntu 9.10

 • เมื่อเสียบครั้งแรกจะเห็นแค่เป็น USB Storage และ Modem สามารถใช้ตัวจัดการ Network ของ Ubuntu ตั้งค่า Modem ได้เลย

ทดสอบบน Ubuntu 10.40

  • เมื่อเสียบครั้งแรกจะเห็นแค่เป็น USB Storage ไม่เป็น Device ที่เป็น Modem
 • วิธีตั้งค่าให้ใช้งานได้
  • ใช้คำสั่ง lsusb ตรวจสอบ device จะได้ดังนี้
Device 002: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • ติดตั้งคำสั่ง usb_modeswitch
sudo apt-get install usb_modeswitch
  • แก้ file /etc/usb_modeswitch.conf โดยใช้คำสั่ง
sudo gedit /etc/usb_modeswitch.conf
  • เพิ่มข้อมูลดังนี้ลงใน /etc/usb_modeswitch.conf
 DefaultVendor= 0x12d1
 DefaultProduct= 0x1446

 TargetVendor=  0x12d1
 TargetProduct= 0x1001

 MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"

 CheckSuccess=5
  • จากนั้นใช้คำสั่ง
sudo usb_modeswitch
  • เมื่อ lsusb จะเห็น device ที่เปลี่ยนไปดังนี้
Bus 003 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem
  • เมื่อเห็น device เป็น modem แล้วก็สามารถใช้ตัวจัดการ Network ของ Ubuntu หมุนโมเดมได้เลย
  • ในการทดสอบเห็น Device และลองหมุน Modem แต่ไม่สามารถต่อ Network ได้เพราะไม่มีสัญญาณ CAT CDMA ในกรุงเทพ
  • เมื่อconfigไปแล้วถ้ามีการ Boot เครื่องใหม่ไม่จำเป็นต้อง config ซ้ำเชื่อมต่อ USB แล้วใช้งานได้เลย

ผมยกตัวอย่าง CAT CDMA USB modem ละกันนะครับ เพราะเคยใช้อยู่ตัวเดียว
เสียบเข้าเครื่อง เครื่องเมานท์เป็น USB Storage Device เหมือนคุณ e-no เช่นกันครับ
ดังนั้นผมจึงต้อง unmount มันก่อน
แล้วก็โหลดไดรเวอร์ usbserial (CAT CDMA USB ตัว modem มีอินเทอร์เฟซเป็น Serial Device ครับ)
ด้วยคำสั่ง
# modprobe usbserial
ตรวจสอบด้วยคำสั่ง dmesg | tail -100
# dmesg | tail -100
ก็จะเห็นล็อกว่ามันแสดงว่าเห็นตัวโมเด็มแล้ว ก็สามารถสั่งเชื่อมต่อได้แล้วผ่านทางโปรแกรม ppp ทั้งหลาย** ทุกครั้งที่เสียบเข้าเครื่อง เครื่องผมจะเมานท์ให้เป็น USB Storage ตลอด จึงต้องทำตามขั้นตอนที่บอกไปทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้

**************************************

WIRELESS CARD HOWTO: ANY DISTRIBUTION OF LINUX

Sections:

1. Pre-requisites
2. Installing “build-essential”
3. Installing NDISwrapper from source
4. Installing your wireless driver
5. Activating your wireless card via terminal
6. Credits
7. Other methods

1. Pre-requisites

1) Working internet connection or method on getting new packages onto your computer (e.g. second computer & thumb-drive). I STRONGLY suggest you try to get a LAN or dial-up connection as it gets tedious without one.

2) The package “build-essential”. I will explain how to get this in the tutorial if you do not already have it.

3) Make sure the wireless driver you have is made for your architecture. 32 bit drivers do NOT work on 64 bit systems and vice versa!

2. Installing “build-essential”
NOTE: If you have the package “build-essential”, or you have the gcc compiler (3.4 or newer), you may skip to Section 3. If you do not use Ubuntu, Kubuntu, or Xubuntu, I recommend you try to install the gcc compiler that is available to your distribution, as this section will only accommodate those who can utilize the “apt-get” function or “dpkg” function of the terminal.

1) Type the following into the terminal (if you have an internet connection).

Code:
sudo apt-get install build-essential

Proceed to the next section.

2) If you do not have an internet connection, use another computer to download the “build-essential” package from packages.ubuntu.com. Use the search function there to find the package, or click here.

3) Once it is downloaded, transfer the file to the computer you are trying to configure wireless on. Put it in its own directory (folder).

4) Run this in a terminal. Make sure you are in the same directory as the “build-essential” package is.

Code:
sudo dpkg -i *.deb

5) If this works, you may safely delete these packages, and go to the next section.

If not, the there are probably dependency issues. The only thing I can suggest is to write down the names of the packages it says you need, download them and transfer them into the same directory as you are in now, and run the code again. If there are still issues with dependencies, do the same thing. This is why it is MUCH easier to have a working internet connection while doing this.

(เพิ่มเติม…)

การติดตั้ง Ubuntu

setup_ubuntu

ตอบ ไม่ไหวกับคำถามว่าติดตั้งยังไง? ลบวินโดว์ออกหรือเปล่า? แล้วงานเก่าของเราล่ะ… อีกนานับประการต่อคำถาม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานกันมากๆ ก็เลยต้องเอามาตอบตรงนี้ให้หายข้องใจกันเสียที

power_by_ubuntuการ ติดตั้ง Ubuntu ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้น เพื่อไม่ให้กระทบกับงานหรือไฟล์อื่นๆ ที่มีอยู่เดิม หรือเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจนั้นมี 3 ทางเลือกเลย แต่ก่อนที่จะทำการติดตั้งก็ไปหาแผ่นซีดี/ดีวีดีสำหรับติดตั้งมาก่อน จะขอจากเว็บไซต์ จะซื้อราคาถูกๆ จากผู้ให้บริการสำเนา หรือจะดาวน์โหลดก็ว่ากันไป แต่แนะนำว่า ไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่นที่ทำมาให้คนไทยใช้งานกัน จากชุมชนของคนรักอูบุนตู (www.ubuntuclub.com) ดีกว่านะ เสร็จแล้วจะเขียนลงซีดี/ดีวีดีก็เลือกเอา แล้วแต่ขนาดไฟล์ที่โหลดมา แนะนำติดตั้งผ่าน USB ง่ายและเร็ว และยังไม่เปลืองด้วย (คลิกไปอ่าน) หรือจะสั่งซื้อราคาถูกๆ จากคลับอูบุนตูคลิกเลย

วิธีการติดตั้งนี้ใช้ได้กับ Ubuntu ทุกสายพันธุ์ เวอร์ชั่นเก่า-ใหม่ รวมทั้ง Suriyan ที่ดาวน์โหลดมาจาก Sipa และ Ubuntu จากเว็บไซต์ต้นฉบับของโครงการเลยทีเดียว ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ Ubuntu 9.12 PE (DVD) ผ่านทาง USB Drive

เมื่อทุกอย่างพร้อม (คน แผ่นซอฟท์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แนะนำถ้ามีข้อมูลสำคัญสำรองไว้หน่อยกันพลาด) พร้อมแล้วมาดูวิธีการติดตั้งกันเลย สำหรับทางเลือก 3 วิธีมีดังนี้

 • ใช้งานแบบ LiveCD, LiveDVD หรือ Live USB ไม่ต้องติดตั้งแค่บูตจากซีดี ดีวีดี หรือ USB Drive แล้วทดลองใช้งานดูชอบหรือไม่ชอบอย่างไร (และยังเป็นการทดสอบว่า เครื่องเราติดตั้งน้องอุ๊บุนตูได้ไหม? ถ้าเจอภาพแจ่มๆ แบบด้านล่างก็มั่นใจได้เลยว่าติดตั้งได้แน่ๆ)
 • ลองแล้วชอบใจจัง จะติดตั้งเลยก็มีสองทางเลือกคือ เลือกติดตั้งคู่ขนานกับระบบปฏิบัติการเดิม (น้องอุ๊และน้องวิน) ใช้งาน 2 ระบบ โดยอาศัยพื้นที่ว่างๆ บนฮาร์ดดิสก์ประมาณ 3-5GB เท่านั้น แต่แบ่งไว้มากกว่านี้เถอะ จะได้อัพเดทใช้งานได้หลายๆ แบบสมใจนึก
 • และทางเลือกที่สามติดตั้งแบบ Single OS เดี่ยวๆ เลย แบบนี้สำหรับคนตกลงปลงใจแน่นอนแล้ว ใช้งานได้อย่างมั่นใจ จะรักน้องอุ๊ตลอดไป…

Live CD/DVD/USB

ก็แค่ทำการตั้งลำดับการบูตของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ให้เป็นบูตด้วย CD/DVD หรือ USB Drive ซึ่งตัวหลังนี่ในเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆ มักจะรองรับกันทุกยี่ห้อแล้ว ด้วยการสังเกตว่ากดปุ่มใดระหว่างการรีสตาร์ทเครื่องจึงจะมีเมนูเลือกการบูต (Select Boot Menu ดูให้ทัน กดให้ทันตอนจอดำๆ) เช่น F2, F9, F10, F12 ก็จะเข้าสู่หน้าจอเลือกการบูตได้ รอสักพักหลังการบูตเสร็จสิ้น คุณจะพบกับสัญญลักษณ์ของอุบุนตูและจะเห็นหน้าจอสวยๆ ดังภาพล่าง

ubuntu_01

ในบางเมนบอร์ดอาจจะมีให้เลือกบูตจาก USB Disk Drive, USB Floppy แต่ทำยังไงก็บูตไม่ได้สักที ในกรณีเช่นนี้ให้สังเกตที่ตัวเลือกหัวข้อ HDD มีเคื่องหมายบวกนำหน้า ให้เลื่อนลูกศรไปทับบน +HDD แล้วกด Enter จะพบรายการฮาร์ดดิสก์และหนึ่งในนั้นจะมีชื่อของ USB Drive ของเราอยู่เลือกเลยก็จะเข้าสู่อุบุนตูได้ทันที

ก็ลองใช้งานได้เลย ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย (เท่าที่ทดสอบมาจากเครื่องหลายๆ รุ่นพบว่าใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและไร้สายทันทีนะครับ ถ้าใช้ Chip ท้องตลาดทั่วไป) ลองใช้งานซอฟท์แวร์ต่างๆ ที่มี สร้างความคุ้นเคย พิมพ์งาน จัดเก็บงานหรือแก้ไขงานเดิมได้ (ใน Ubuntu 9.12 PE DVD มีคู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ มาให้ด้วยแล้วในเมนู Applications/Office > Thai E-Book อ่านทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันได้เลย) แบบนี้ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายของระบบปฏิบัติการเดิม แต่อาจจะไม่ได้คุณสมบัติใหม่ๆ เพราะอัพเดทไม่ได้ ปิดเครื่องบูตใหม่ก็กลับมาเหมือนเดิม เมื่อชอบใจอยากลองแต่ยังไม่อยากทิ้งระบบปฏิบัติการเดิมก็ติดตั้งได้เลย (สังเกตจะมีไอค่อนบนหน้าจอตรงเมาส์ชี้ Install Ubuntu 9.10) ก็คลิก ติดตั้งได้เลย

การติดตั้ง Dual Boot & Single Boot

การติดตั้งในแบบที่ 2 และ 3 เหมือนกันนะครับ เลยจะใช้การอธิบายร่วมกันไปเลย หลังจากติดตั้งด้วยการคลิกที่ปุ่มไอค่อน Install Ubuntu 9.10 จะพบกับหน้าต่างดังภาพล่าง

(เพิ่มเติม…)

ติดตั้ง Install XAMPP on ubuntu

Step 1 Install XAMPP ก่อน

ไปที่เว็บ ApacheFriend เพื่อ Download XAMPP Linux 1.7.3a เลื่อกตัวขนาด 64 MB นะครับ ครบดี

คลิด XAMPP Linux 1.7.3a เพื่อ Download เลย

ขั้นตอนการติดตั่ง XAMPP

Download XAMPP ไว้ที่ไหนไม่สำคัญ ให้ย้ายไปอยู่ที่ home folder เริ่มต้นจากการเข้า Terminal แล้วเข้า root ด้วยคำสั่ง

sudo su

ตามด้วยรหัสของ admin

(เพิ่มเติม…)

การคัดลอก-ย้ายไฟล์ใน root ของ ubuntu

กด Alt+F2

แล้วสั่ง gksudo nautilus ครับ


แล้วก็จะได้ หน้า file explorer ให้เราจับก๊อป จับย้ายได้ปกติครับ

plato video to 3gp converter ใช้บนลีนุกซ์ได้ดี

plato video to 3gp converter ใช้บนลีนุกซ์ได้ดี โดย install ผ่าน wine (ใช้ฟรีครับผม)

ลองแล้วใช้ง่าย และเร็ว หน้าตาโปรแกรมไม่เปลี่ยนแปลงจาก XP มากนัก

ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างเลย…(จัดมาให้เลือกโหลดได้ 4 ลิงค์เผื่อไฟล์โดนลบ)

plato video to 3gp converter (1) แนะนำ

plato video to 3gp converter (2) แนะนำ

plato video to 3gp converter (3) แนะนำ

plato video to 3gp converter (4)

Tag Cloud