สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘tag’

Question Tag

Question Tag (Tag Question หรือ Tail Question)
ได้แก่ คำถามที่ขึ้นต้นด้วยข้อความบอกเล่า (จะเป็นข้อความบอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อน แล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพนาม เป็นรูปคำถามย่อๆ ซึ่งเรียกกันว่า Question Tag อีกตอนหนึ่ง
Affirmative Statementanomalous verb +n’t + pronoun?
Negative Statementanomalous verb + pronoun?

เช่น    Your friend has come back , hasn’t he?
Your friend hasn’t come back , has he?
She will leave tomorrow , won’t she?
She won’t leave tomorrow , will she?

หลักการเขียน Question Tag

1. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ
– You eat a lot of oranges , don’t you?
– You will have the exam next month , won’t you?
– She came here yesterday , didn’t she?
– They have finished their work , haven’t they?

2. ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า
– You won’t come early , will you?
– She doesn’t want to disturb you , does she?
– We didn’t make a loud noise , did we?
– They haven’t tunred it off , have they?

คลิกอ่านต่อตรงลิงค์ด้านล่าง…

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud