สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘html’

การใส่ภาพพื้นหลัง ให้เว็บเพจ HTML

การใส่ภาพพื้นหลัง ให้เว็บเพจ HTML

ภาพพื้นหลังเป็นสิ่งที่ทำให้เว็บของเราดูสวยงามแต่ถ้าเราใช้ภาพพื้นหลังที่ไม่ดี อาจส่งผลเสียกับเว็บเราได้ ในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการใส่พื้นหลังที่ดี และไม่ดี

ลองพิมพ์ดูง่ายนิดเดียว คลิกที่หัวข้อเพื่อทดลองพิมพ์

1.สีพื้นหลังที่ดี
ตัวอย่างของภาพพื้นหลังที่ดี สีของตัวหนังสือและพื้นหลังแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจน และสีพื้นหลังเป็นสีที่อ่อนทำให้อ่านแล้วสบายตา

2.สีพื้นหลังที่ไม่ดี
ตัวอย่างพื้นหลังที่ไม่ดีเนื่องจากว่าสีพื้นหลัง และตัวหนังสือเป็นสีสว่างเหมือนกัน ทำให้อ่านได้ยาก

ตัวอย่าง code ที่ใช้กับสีพื้นหลัง

<body bgcolor=”#000000″> กำหนดสีโดยใช้ hexadecimal number

<body bgcolor=”rgb(0,0,0)”> กำหนดสีโดยใช้ RGB value

<body bgcolor=”black”> กำหนดสีโดยใช้ชื่อของสีเอง

การใช้ภาพพื้นหลัง

ภาพพื้นหลังเป็นสิ่งที่ทำให้เว็บของเราดูดีขึ้น แต่เราต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ด้วย

1.การใส่ภาพพื้นหลังที่ใหญ่มาก จะทำให้เว็บของเราโหลดได้ช้าลง

2.การใส่ภาพพื้นหลังที่ไม่ดีจะทำให้อ่านข้อความได้ยาก

3.การใส่ภาพพื้นหลังอาจทำให้สับสนระหว่างภาพที่เราใช้สื่อความหมายกับภาพพื้นหลังได้

4.การใส่ภาพพื้นหลังทำให้ตัวอักษรอาจลดความเด่นชัดลงไป

code ที่ใช้ใส่ภาพพื้นหลัง

<body background=”logo.jpt”>

<body background=”http://www.hellomyweb.com/images/logo.jpg”&gt;

เราใส่ code อ้างอิงที่อยู่ของภาพ ได้แบบเดียวกับที่เราเขียนอ้างอิง hyperlink

3.การใส่ภาพพื้นหลังที่ดี
ตัวอย่างการใส่ภาพพื้นหลังที่ดี ทำให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจขึ้น

4.การใส่ภาพพื้นหลังที่ไม่ดี
ตัวอย่างการใส่ภาพพื้นหลังที่ไม่ดีทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพลดลงไป

Tag Cloud