สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘convert video’

วิธีแปลงไฟล์ AVI เป็น FLV ด้วย linux

วิธีแปลงไฟล์ AVI เป็น FLV ด้วย linux

ไฟล์ชนิด FLV เป็นฟอร์แมตที่ได้รับความนิยมสูงในการแสดงผลแบบ Video Streaming

บนเว็บไซต์ ในขณะที่ไฟล์วิดีโอของเรามักจะอยู่ในรูปแบบ AVI

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหาวิธีแปลงไฟล์ AVI ให้เป็น FLV ซึ่งใน Linux สามารถทำได้ง่ายมาก
ด้วยโปรแกรมคำสั่ง ffmpeg คุณจะแปลงไฟล์วิดีโอได้ ดังนี้

# ffmpeg -i INPUT.avi OUTPUT.flv

หากต้องการปรับรายละเอียดก็ทำได้เช่นกัน เช่น

# ffmpeg -i INPUT.avi -s 320x240 -ar 44100 OUTPUT.flv

เป็นการกำหนดขนาดภาพวิดีโอเป็น 320x240 

audio sampling rate เท่ากับ 44100 Hz

Tag Cloud