สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘ปริมาตร’

พื้นที่ผิวและปริมาตร

    พิระมิด(Pyramid)  คือ ทรงสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม

ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน และทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น

พื้นที่ผิวเอียง  =  (1/2) x เส้นรอบฐาน x สูงเอียง

พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวเอียง  +  พื้นที่ฐาน

ปริมาตร           =  (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูง

ปริซึม  เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน)  ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

พื้นที่ผิวข้าง  =  เส้นรอบฐาน x สูง

พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวข้าง  +  2 พื้นที่หน้าตัด

ปริมาตร  =  พื้นที่ฐาน  x สูง  = กว้าง x ยาว x สูง

(เพิ่มเติม…)

พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม

พื้นที่ ผิวและปริมาตรทรงกลม

พื้นที่ ผิวของทรงกลมมีขนาดเป็น 4 เท่าของพื้นที่วงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน

ทรง สามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดหนึ่งเป็นระยะ ทางเท่ากัน   เรียกว่า ทรงกลม เราเรียกจุดคงที่นั้นว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมและระยะทางที่เท่ากันนั้นเรียกว่า  รัศมีของทรงกลม

ตั้งใจ นะ  มันไม่ยากเลย

Tag Cloud