สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘ปริซึม’

พื้นที่ผิวและปริมาตร

    พิระมิด(Pyramid)  คือ ทรงสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ มียอดแหลม

ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน และทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น

พื้นที่ผิวเอียง  =  (1/2) x เส้นรอบฐาน x สูงเอียง

พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวเอียง  +  พื้นที่ฐาน

ปริมาตร           =  (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูง

ปริซึม  เป็นรูปทรงที่มีหน้าตัด(ฐาน)  ทั้งสองข้างเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียกชื่อปริซึมจะเรียกตามรูปหน้าตัดของปริซึม

พื้นที่ผิวข้าง  =  เส้นรอบฐาน x สูง

พื้นที่ผิวทั้งหมด  =  พื้นที่ผิวข้าง  +  2 พื้นที่หน้าตัด

ปริมาตร  =  พื้นที่ฐาน  x สูง  = กว้าง x ยาว x สูง

(เพิ่มเติม…)

Tag Cloud