สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘ติดตั้งไฟล์’

การติดตั้งโปรแกรมไฟล์ tar.gz บนลีนุกซ์

tar -zxvf nameof.tar.gz

./configure make make install

Advertisements

Tag Cloud