สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘ความคล้าย’

ความคล้าย

รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

นิยาม (Definition)

รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีขนาดของมุมเท่ากัน 3 คู่ เรียกว่า “รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน”

จากรูป สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ สามเหลี่ยม DEF เราใช้สัญลักษณ์ ” ~ ” แทนคำว่า ” คล้ายกับ ”

ดังนั้นจึงเขียนสัญลักษณ์ แทนคำว่า สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับ สามเหลี่ยม DEF

หมายความว่า ถ้าเราอ้างอิงถึงนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน จะได้ว่า

ตามลำดับ

การดูลักษณะรูปร่างโดยอาศัยบทนิยามนั้น วิธีการง่าย ๆ ก็คือการอาศัยกระดาษลอกลายที่เรารู้จักมาตรวจสอบรูปสามเหลี่ยม “มุมต่อมุม” โดยถ้าตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีมุมเท่ากัน 3 คู่ ก็สรุปได้ทันทีว่า สามเหลี่ยมสองรูปนั้นเป็น “สามเหลี่ยมคล้าย”

สมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

เราพอจะสรุปเกี่ยวกับ สมบัติของรูปสามเหลี่ยมท่คล้ายกันได้ว่า

” ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปใดคล้ายกัน อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาดเท่ากันจะเท่ากัน ”

ข้อสังเกต

1. ด้านคู่ที่สมนัยกัน คือ ด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามมุมที่เท่ากัน

2. ถ้าสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน อัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันจะเท่ากัน

3. ถ้าอัตราส่วนของด้าน 3 คู่ของสามเหลี่ยมสองรูปใด ๆ มีค่าเท่ากัน แล้วสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะคล้ายกัน

(เพิ่มเติม…)

Advertisements

Tag Cloud