สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

Posts tagged ‘การติดตั้งโปรแกรม’

ติดตั้ง Jdownloader in Ubuntu 10.10/10.04/9.10

Open the terminal and run the following command (จัดการที่ละคำสั่งนะ ง่ายมากๆ)

sudo add-apt-repository ppa:jd-team/jdownloader
sudo apt-get update
sudo apt-get install jdownloader

การติดตั้งโปรแกรมใน Ubuntu

มีด้วยกันหลายวิธี

1. apt-get/Synaptic/Adept
สามารถใช้ apt-get, ได้ จะต้องมีการกำหนดค่าใน /etc/apt/sources.list ก่อน

ตัวอย่าง ตองเข้าหน้า  terminal ก่อน จากนั้นใช้คำสั่งตามนี้ กรณีติดตั้ง Thunderbird

sudo apt-get update
sudo apt-get install mozilla-thunderbird
หรือกรณีติดตั้ง หลายโปรแกรม พร้อมกัน
sudo apt-get update
sudo apt-get install mozilla-thunderbird firefox gimp inkscape juk wine

<!– The advantages of aptitude over apt-get
aptitude has an important feature that its command-line cousin apt-get and the graphical frontends Synaptic and Adept do not have–>aptitude, install with aptitude, and then uninstall with aptitude, all the dependencies you installed with a particular package will be removed when that package is removed (unless other packages also depend on those dependencies). If you install with Synaptic, Adept, or apt-get, uninstalling will uninstall only the package you specify–not the dependencies that came with it.

For example, if you install kword, you will also install kspread, kword-data, and libwv2-1c2. If you install kword with aptitude and then uninstall with aptitude, kspread, kword-data, and libwv2-1c2 will also be removed along with kword. If, however, you install kword with apt-get and then uninstall kword, kspread, kword-data, and libwv2-1c2 will remain installed, and you will not be prompted to remove them.

More details on the differences between aptitude and apt-get can be found here, including a disclaimer about apt-get in Ubuntu 6.10.

–> 2. การติดตั้งจาก .deb

cd Desktop
sudo dpkg -i opera_9.10-20061214.6-shared-qt_en_i386.deb

Tag Cloud