สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

>tar zxvf rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz
>cd rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625
>make
>./clean
ตามด้วย
>sudo insmod 8712u.ko
เพิ่มข้อความที่ไฟล์ /etc/rc.local ดังนี้
insmod /lib/firmware/8712u.ko &

exit 0
************** ถ้าไม่ได้ลองวิธีต่อไป ***************

Download the RTL8191SU driver from Realtek:
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=21&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
The one I got was dated 2010/6/30. Unzip the file.
Go into the "driver" sub directory:
cd rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100625/driver
Extract the driver:
tar -zxf rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz
Add this line:
{USB_DEVICE(0x13D3, 0x3323)},
to rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100625/os_intf/linux/usb_intf.c at line 96 or so.
This adds the vendor / product ID for the adapter the Q150 uses. I found out the correct numbers by doing a sudo lsusb -v and looking for the network device.
# download compiler and kernel source
sudo apt-get install build-essential linux-source linux-headers-generic
cd /usr/src
sudo tar -xvjf linux-source-2.6.35.tar.bz2
sudo ln -s /usr/src/linux-source-2.6.35 /usr/src/linux
# get a root shell
sudo bash
./clean
make
make install
modprobe 8712u
/etc/init.d/NetworkManager restart
exit
Note: these instructions where provided by Doug S.
เอามาจากเว็บนอก...(เจ้าบ้านยังไม่ได้ลอง)

****************** อีกวิธี พร้อมลิงค์โหลด driver ************** wget http://archivos.genocidiodigital.com/drivers/linux/realtek/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz
tar xzvf rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz
cd rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100625
make
make install http://archivos.genocidiodigital.com/drivers/linux/realtek/rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz แล้วก็ทำตามคำสั่งด้านล่าง (ทำที่ละคำสั่ง) tar xzvf rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.6.0.20100625.tar.gz
cd rtl8712_8188_8191_8192SU_usb_linux_v2.6.0006.20100625
make
make install ********** คงจะทำได้สักวิธีนะครับ ************

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: