สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

ALT-F2

sudo service network-manager restart

RUN

*******************************

usb aircard หลาย ๆ รุ่น จะถูกมองเห็นเป็น CD เมื่อเสียบในเครื่อง ก่อนที่จะเริ่มใช้งานให้สั่ง eject เสียก่อนครับ ด้วย

sudo eject /dev/scd1

หากมี drive CD อยู่ ให้ใช้ scd1 หากไม่มีก็เป็น scd0

แล้ว Ubuntu ก็จะมอง air card เห็น

********************************************************

ติดตั้ง Novatel Ovation MC760

 • เริ่มด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/wvdial.conf
  sudo gedit /etc/wvdial.conf
 • เพิ่มข้อความเข้าไป
  [Dialer Defaults]
  Init1 = ATZ
  Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
  Modem Type = Analog Modem
  Phone = #777
  ISDN = 0
  Modem = /dev/ttyUSB0
  Baud = 9600
  
  Username = evdo@catevdo.com
  Password = cdmacat
  
  Stupid Mode = 1
  New PPPD = yes
  
  [novatel]
  Modem = /dev/ttyUSB0
  Baud = 115200
  SetVolume = 0
  Dial Command = ATDT
  Init1 = ATZ
  Init3 = ATM0
  FlowControl = CRTSCTS
  
  [Dialer nova]
  Username = evdo@catevdo.com
  Password = cdmacat
  Phone = #777
  Stupid Mode = 1
  Init1 = ATZ
  Inherits = novatel
 • วิธีการต่อเน็ต
  sudo eject /dev/scd1
  sudo wvdial nova

ทริกนิดหนึ่ง คือ หลังจากเสียบ Novatel Ovation MC760 เข้าไปใน USB port แล้ว Ubuntu จะมอง Novatel Ovation MC760 เห็นเป็น CD-ROM ซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นเป็น USB device จึงต้องทำการ eject ออกเสียก่อน ด้วยคำสั่ง sudo eject /dev/scd1 หรือหากมี icon ของ Novatel Ovation MC760 โชว์อยู่บน desktop ก็สามารถคลิกขวาบน icon แล้วสั่ง eject เลยก็ได้เหมือนกัน

***********************************************

SPECT

 • CDMA 1X EVDO Rev.A USB Stick
 • CAT CDMA Network
  • username=evdo@3g.catevdo.com
  • password=cdmacat
  • Dial=#777

Picture

Detail

ทดสอบบน Ubuntu 9.04

  • เมื่อเสียบครั้งแรกจะเห็นแค่เป็น USB Storage ไม่เป็น Device ที่เป็น Modem
 • วิธีตั้งค่าให้ใช้งานได้
  • ใช้คำสั่ง lsusb ตรวจสอบ device จะได้ดังนี้
Device 002: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • ต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์มาสองไฟล์ โดยเข้าไป download ได้จาก
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb-modeswitch-1.1.2.tar.bz2
http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/usb-modeswitch-data-20100418.tar.bz2
หรือdownload จาก mirror 
http://ftp.opentle.org/people/taz/hcl/usb-modeswitch/usb-modeswitch-1.1.2.tar.bz2
http://ftp.opentle.org/people/taz/hcl/usb-modeswitch/usb-modeswitch-data-20100418.tar.bz2
  • เมื่อได้แฟ้มข้อมูลทั้ง 2 มาแล้วติดตั้งดังนี้
sudo apt-get install libusb-dev
tar xvfj usb-modeswitch-data-20100418.tar.bz2
cd usb-modeswitch-data-20100418
sudo make install
cd ..
tar xvfj usb-modeswitch-1.1.2.tar.bz2
cd usb-modeswitch-1.1.2
sudo make install
sudo cp usb_modeswitch.setup /etc
  • เข้าไปแก้ไขที่ /etc/usb_modeswitch.setup เขียนเพิ่มที่ท้าย file ดังนี้
 DefaultVendor= 0x12d1
 DefaultProduct= 0x1446

 TargetVendor=  0x12d1
 TargetProduct= 0x1001

 MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"

 CheckSuccess=5
  • จากนั้นใช้คำสั่ง
sudo usb_modeswitch
  • เมื่อ lsusb จะเห็น device ที่เปลี่ยนไปดังนี้
Bus 003 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem
  • เมื่อเห็น device เป็น modem แล้วก็สามารถใช้ตัวจัดการ Network ของ Ubuntu หมุนโมเดมได้เลย
  • ในการทดสอบเห็น Device และลองหมุน Modem แต่ไม่สามารถต่อ Network ได้เพราะไม่มีสัญญาณ CAT CDMA ในกรุงเทพ
  • เมื่อconfigไปแล้วถ้ามีการ Boot เครื่องใหม่ไม่จำเป็นต้อง config ซ้ำเชื่อมต่อ USB แล้วใช้งานได้เลย

ทดสอบบน Ubuntu 9.10

 • เมื่อเสียบครั้งแรกจะเห็นแค่เป็น USB Storage และ Modem สามารถใช้ตัวจัดการ Network ของ Ubuntu ตั้งค่า Modem ได้เลย

ทดสอบบน Ubuntu 10.40

  • เมื่อเสียบครั้งแรกจะเห็นแค่เป็น USB Storage ไม่เป็น Device ที่เป็น Modem
 • วิธีตั้งค่าให้ใช้งานได้
  • ใช้คำสั่ง lsusb ตรวจสอบ device จะได้ดังนี้
Device 002: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • ติดตั้งคำสั่ง usb_modeswitch
sudo apt-get install usb_modeswitch
  • แก้ file /etc/usb_modeswitch.conf โดยใช้คำสั่ง
sudo gedit /etc/usb_modeswitch.conf
  • เพิ่มข้อมูลดังนี้ลงใน /etc/usb_modeswitch.conf
 DefaultVendor= 0x12d1
 DefaultProduct= 0x1446

 TargetVendor=  0x12d1
 TargetProduct= 0x1001

 MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"

 CheckSuccess=5
  • จากนั้นใช้คำสั่ง
sudo usb_modeswitch
  • เมื่อ lsusb จะเห็น device ที่เปลี่ยนไปดังนี้
Bus 003 Device 003: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E620 USB Modem
  • เมื่อเห็น device เป็น modem แล้วก็สามารถใช้ตัวจัดการ Network ของ Ubuntu หมุนโมเดมได้เลย
  • ในการทดสอบเห็น Device และลองหมุน Modem แต่ไม่สามารถต่อ Network ได้เพราะไม่มีสัญญาณ CAT CDMA ในกรุงเทพ
  • เมื่อconfigไปแล้วถ้ามีการ Boot เครื่องใหม่ไม่จำเป็นต้อง config ซ้ำเชื่อมต่อ USB แล้วใช้งานได้เลย

ผมยกตัวอย่าง CAT CDMA USB modem ละกันนะครับ เพราะเคยใช้อยู่ตัวเดียว
เสียบเข้าเครื่อง เครื่องเมานท์เป็น USB Storage Device เหมือนคุณ e-no เช่นกันครับ
ดังนั้นผมจึงต้อง unmount มันก่อน
แล้วก็โหลดไดรเวอร์ usbserial (CAT CDMA USB ตัว modem มีอินเทอร์เฟซเป็น Serial Device ครับ)
ด้วยคำสั่ง
# modprobe usbserial
ตรวจสอบด้วยคำสั่ง dmesg | tail -100
# dmesg | tail -100
ก็จะเห็นล็อกว่ามันแสดงว่าเห็นตัวโมเด็มแล้ว ก็สามารถสั่งเชื่อมต่อได้แล้วผ่านทางโปรแกรม ppp ทั้งหลาย** ทุกครั้งที่เสียบเข้าเครื่อง เครื่องผมจะเมานท์ให้เป็น USB Storage ตลอด จึงต้องทำตามขั้นตอนที่บอกไปทุกครั้งที่เป็นเช่นนี้

**************************************

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: