สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

พื้นที่ ผิวและปริมาตรทรงกลม

พื้นที่ ผิวของทรงกลมมีขนาดเป็น 4 เท่าของพื้นที่วงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน

ทรง สามมิติที่มีผิวโค้งเรียบและจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดหนึ่งเป็นระยะ ทางเท่ากัน   เรียกว่า ทรงกลม เราเรียกจุดคงที่นั้นว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลมและระยะทางที่เท่ากันนั้นเรียกว่า  รัศมีของทรงกลม

ตั้งใจ นะ  มันไม่ยากเลย

Advertisements

Comments on: "พื้นที่ผิวและปริมาตรทรงกลม" (2)

 1. ความสัมพันธ์กันระหว่างปริมาตรของทรงกลมกับปริมาตรของทรง กระบอก

  ปริมาตรของทรงกระบอก มีส่วนสูงยาวเป็น 2 เท่าของรัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน
  = 3/2 เท่าของปริมาตรของทรลกลมที่มีรัศมีเท่ากับรัศมีของวงกลมที่เป็นฐานของทรง กระบอก
  Sphere Radius
  โจทย์

  – ลูกโลกสองลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว และ 10 นิ้ว ตาม
  ลำดับ อัตราส่วนของพื้นที่ผิวของลูกโลกลูกเล็กต่อพื้นที่ผิว
  ของลูกโลกลูกใหญ่จะเป็นเท่าใด
  ส่ิงที่โจทย์กำหนดให้
  1. เส้นผ่าศูนย์กลางลูกโลกเล็ก = 6 นิ้ว รัศมี = 3 นิ้ว
  2. เส้นผ่าศูนย์กลางลูกโลกใหญ่ = 10 นิ้ว รัศมี = 5 นิ้ว
  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
  – อัตราส่วนของพื้นที่ผิวของลูกโลกลูกเล็กต่อพื้นที่ผิว ของลูก
  โลกลูกใหญ่จะเป็นเท่าใด
  วิธีทำ
  สูตร พื้นที่ผิวของทรงกลม = 4 r2
  – แทนค่าเพื่อหาพื้นที่ผิวของลูกโลกเล็ก = 4 32 (กำหนดให้ข้อ 1)
  = 4 9 =36 …(1)
  – แทนค่าเพื่อหาพื้นที่ผิวของลูกโลกใหญ่= 4 52 (กำหนดให้ข้อ 2)
  = 4 25 =100 …(2)

  พื้นที่ผิวของลูกโลกลูกเล็กต่อพื้นที่ผิวของลูกใหญ่จะเป็น = = หรือ 9:25

  ตอบ พื้นที่ผิวของ ลูกโลกลูกเล็กต่อพื้นที่ผิวของลูกใหญ่จะเป็น 9:25

  โจทย์

  – โคมไฟทองเหลืองมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมมีรัศมีภายนอกยาว 15
  ซ.ม. โคมไฟทองเหลืองนี้มีพื้นที่ผิวนอกกี่ตารางเซนติเมตร

  สิ่งที่โจทย์กำหนดให้
  1. รัศมีภายนอกของโคมไฟ = 15 ซ.ม.

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
  – พื้นที่ผิวนอกของโคมไฟครึ่งวงกลมนี้
  สูตร หาพื้นที่ผิวของทรงกลม = 4 r2
  พื้นที่ผิวของโคมไฟทั้งหมด = 4152 (15 มาจากวิ่งกำหนดให้ข้อ1)
  = 4225
  = 900 ตาราง ซ.ม.
  = 900× 3.14 (3.14 ค่าของ โดยประมาณ)
  = 2826
  – แต่โคมไฟนี้มีเพียงครึ่งวงกลมเท่านั่น
  นั่นคือพื้นที่ผิวภายนอกของโคมไฟ = = 1413 ตาราง ซ.ม.

  ตอบ พื้นที่ผิวภายนอกของโคมไฟครึ่งวงกลมนี้ประมาณ 1413 ตาราง ซ.ม.
  โจทย์

  – จงหาปริมาตรของทรงกลมอันหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ผิวเท่ากับ ตาราง
  นิ้ว ดังรูป

  สิ่งที่โจทย์กำหนดให้
  1. พื้นที่ผิวของทรงกลมนี้เท่ากับ ตารางนิ้ว

  สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
  – ปริมาตรของทรง กลมตามรูป

  วิธีทำ
  – สูตรหาพื้นที่ผิวของทรงกลม
  พื้นที่ผิวของทรงกลม = 4 r2
  แทนค่า
  พื้นที่ผิวของทรงกลม = 4 r2
  = 4 r2 ( โจทย์กำหนดให้ )

  = 4× × r2 ( 3.14 เป็นค่าของ )
  (ย้ายข้างใหม่แล้วหารกัน )
  1= r2
  1= r ………(1)
  – โจทย์ต้องการให้หาผริมาตรของทรงกลมเมื่อเราได้ค่าของ r หรือ
  รัศมี แล้วเราก็สามารถแทนค่าในสูตรได้
  สุตร ปริมาตรของทรงกลม = r3
  = ×13 ( 1 ค่าที่เราหาได้ตาม ….(1) )

  = × ×1×1×1 ( ค่าของ )
  =

  ปริมาตรของทรงกลมนี้ = ลูกบาศนิ้ว

  ตอบ ปริมาตร ของทรงกลมนี้ = ลูกบาศนิ้ว

 2. ทรงกลมรัศมียาว R หน่วย จงหาขนาดของลูกบาศก์ที่มีปริมาตรมากที่สุดที่บรรจุภายในทรงงกลมนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: