สาระดีๆ มีให้อ่านทุกวัน

           ดร.ทิม ฟ็อกซ์ จากสถาบันวิศวกรรมเครื่องกล ประเทศอังกฤษ หัวหน้าทีมศึกษาเกี่ยวกับภูมิวิศวกรรมได้ถึงผลจากรายงานการศึกษาที่จัดทำ ขึ้นว่า ต้นไม้ประดิษฐ์กว่าแสนต้นจะถูกใช้งานภายในระยะเวลา 10 – 20 ปี เพื่อช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

           รายงานการศึกษาภูมิวิศวกรรมดังกล่าว เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อหาถึงความพยายามในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอน และผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศหลายท่านได้พยากรณ์ไว้ว่าโลกเหลือเวลาอีกเพียง แค่ 2 – 3 ทศวรรษที่จะดำเนินการลดปริมาณคาร์บอนก่อนที่จะมีปริมาณคาร์บอนเพิ่มมากขึ้น ในชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน

           จากการศึกษาปัจจัยที่หลากหลายกว่าร้อยปัจจัย ในที่สุดก็เหลือเพียงแค่ 3 ปัจจัยหลักของสาขาภูมิวิศวกรรมที่มีความเป็นไปได้และนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอน กล่าวคือ

           1.การผลิตต้นไม้ประดิษฐ์ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของงานต้นแบบ ซึ่งดร.ฟ็อกซ์ กล่าวว่า ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ต้นไม้ประดิษฐ์จะถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการใช้งาน หลักการทำงานของต้นไม้ประดิษฐ์ ก็คือ การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศผ่านตัวกรอง จากนั้นก๊าซดังกล่าวจะถูกเคลื่อนย้ายจากตัวกรองไปเก็บกักไว้ ซึ่งในอนาคตงานวิจัยนี้จะขยายผลการศึกษาครอบคลุมไปถึงเทคโนโลยีในการพัฒนา เครื่องกักเก็บก๊าซคาร์บอน ดร.ฟ็อกซ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้นแบบต้นไม้ประดิษฐ์ซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้มากกว่าต้นไม้จริง กว่าแสนเท่า


ภาพแสดงต้นไม้ประดิษฐ์จะถูกนำไปใช้ในบริเวณที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์สูง

           2. การติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ ซึ่งมีสาหร่ายบรรจุไว้ใน เครื่องดังกล่าว เครื่องนี้จะมีลักษณะเหมือนตู้คอนเทน เนอร์ที่โปร่งแสงตั้งไว้บนอาคาร โดยคุณสมบัติของสาหร่ายจะช่วยดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในอากาศที่ เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสง


ภาพแสดงเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพที่ถูกออกแบบและติดตั้งไว้บนอาคารสำนักงาน

           3. การลดปริมาณรังสีจากแสงอาทิตย์ ด้วยการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับเข้าไปในอวกาศ จากรายงานการศึกษา พบว่า วิธีการที่ง่ายที่สุดในการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับของอาคารสำนักงาน ก็คือ การติดตั้งหลังคาสะท้อนแสง

           หัวหน้าทีมศึกษา กล่าวเน้นย้ำว่าปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นต้องการการวิจัยอย่างจริงจัง จึงได้เสนอขอเงินจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพ ความเสี่ยงและต้นทุนของภูมิวิศวกรรมเป็นเงินจำนวน 10 ล้านปอนด์ ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า ปัจจัยต่างๆ ที่พวกเขาทำการศึกษาจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิสถาปัตย์ภายในระยะเวลา 10 – 20 ปีนี้

ที่มา :
           Judith Burns, Science and environment reporter, BBC News. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8223528.stm)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: